ఆంధ్ర ప్రదేశ్

⚡పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో భారీ పేలుడు

By Hazarath Reddy

ఏపీలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వీరవాసరం మండలం రాయకుదురులో ఒక ఇంట్లో భారీ పేలుడు (Explosive Material Blasted) సంభవించింది. పేలుడు దాటికి ఇల్లంతా ధ్వంసం అయ్యింది. అంతే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఇళ్లు కూడా ధ్వంసం అయ్యాయి.

...

Read Full Story