రాష్ట్రీయం

⚡తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్షసూచన, బలమైన గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా

By Team Latestly

రాగల 48 గంటల్లో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లోని ఏకాంత ప్రదేశాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనావేసింది...

Read Full Story