తెలంగాణ

⚡హైదరాబాద్ పోలీస్ అధికారుల నంబర్లు మారాయి

By Hazarath Reddy

హైదరాబాద్ నగర పోలీసు విభాగంలో పని చేస్తున్న అధికారుల (Hyderabad City Police) ఫోన్‌ నెంబర్లు మారాయి. ఇప్పటి వరకు వినియోగిస్తున్న బీఎస్ఎన్ఎల్ నంబర్ల స్థానంలో ఎయిర్‌టెల్‌కు చెందినవి సోమవారం నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

...

Read Full Story