టెక్నాలజీ

⚡ఇంటర్నెట్‌ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ కథ ముగిసింది

By Hazarath Reddy

27 ఏళ్ళ తరువాత ఇంటర్నెట్‌ బ్రౌజర్‌ ఇంటర్నెట్‌ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ (Internet Explorer) కథ ముగిసింది. జూన్‌ 15వ తేదీ నుంచి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ పనిచేయడం లేదని వార్తలు వస్తున్నాయి.

...

Read Full Story