టెక్నాలజీ

⚡మీ ఎస్బీఐ ఖాతా బ్లాక్ చేయడం జరిగింది, కేంద్రం హెచ్చరిక

By Hazarath Reddy

కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతాదారులకు హెచ్చరికలు (SBI Users Alert) జారీ చేసింది. మీ ఎస్బీఐ ఖాతా బ్లాక్ చేయడం జరిగింది’ అంటూ మొబైల్ కు మెస్సేజ్ వచ్చిందా..? అయితే, దాన్ని పట్టించుకోవద్దని తెలిపింది.

...

Read Full Story