సైన్స్

⚡నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగిలోకి అగ్ని 3

By Hazarath Reddy

ఒడిశా తీరంలోని APJ అబ్దుల్ కలాం ద్వీపం నుండి ఇంటర్మీడియట్-రేంజ్ బాలిస్టిక్ క్షిపణి అగ్ని-3 యొక్క శిక్షణా ప్రయోగాన్ని భారతదేశం బుధవారం విజయవంతంగా నిర్వహించింది.

...

Read Full Story