టెక్నాలజీ

⚡బ్లూబగ్గింగ్' అంటే ఏమిటి, బ్లూ టూత్ ద్వారా ఎలా హ్యాక్ చేస్తారు

By Hazarath Reddy

రికరం లేదా ఫోన్ బ్లూబగ్ చేయబడిన తర్వాత, కాల్‌లను వినడానికి, సందేశాలను చదవడానికి, ప్రసారం చేయడానికి, పరిచయాలను దొంగిలించడానికి లేదా సవరించడానికి హ్యాకర్ ఈ సాంకేతికతను (Bluebugging) ఉపయోగించవచ్చు

...

Read Full Story