ప్రపంచం

⚡ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు బద్ధ శత్రువులు?

By Hazarath Reddy

ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మిత్రదేశాల నుండి శత్రు దేశాలుగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ యొక్క ఇస్లామిక్ విప్లవం తర్వాత. సిరియాలోని ఇరాన్ కాన్సులేట్‌పై దాడి మరియు డ్రోన్‌లు మరియు క్షిపణుల ద్వారా ఇజ్రాయెల్ మీద ఇరాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం మరింతగా పెరిగింది.

...

Read Full Story