ప్రపంచం

⚡మోగిన యుద్ధభేరి

By Rudra

ఇరాన్‌ శనివారం ఇజ్రాయెల్‌ పై డజన్ల కొద్ది డ్రోన్లు, రాకెట్లు, క్షిపణులను ప్రయోగించింది. జనావాసాలు ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియాలమీదకు అవి దూసుకురావడం వీడియోల్లో కనిపిస్తున్నది.

...

Read Full Story