ప్రపంచం

⚡ముదురుతున్న ఇజ్రాయెల్- హమాస్ వార్

By Hazarath Reddy

ఇజ్రాయెల్- హమాస్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడానికి కొత్త ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఇజ్రాయెల్ యొక్క వార్ క్యాబినెట్ సభ్యుడు బుధవారం తెలిపారు. హమాస్ మిలిటెంట్ల వద్ద ఉన్న బందీగా ఉన్న దాదాపు 130 మంది విడుదల చేయాలని ఇజ్రాయెల్ కోరింది.

...

Read Full Story