ప్రపంచం

⚡మాదేశానికి రమ్మని భారత పర్యాటకులను బతిమాలుతున్న మాల్దీవులు

By Hazarath Reddy

సోషల్ మీడియాలో ముగ్గురు మాల్దీవుల అధికారులు భారతదేశం, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీపై చేసిన అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలతో మాల్దీవులు తీవ్ర సంక్షోభంలోకి వెళ్లింది. పర్యవసానంగా, సందర్శకుల దేశంగా భారతదేశం యొక్క ర్యాంకింగ్ అగ్రస్థానం నుండి ఆరవ స్థానానికి పడిపోయింది.

...

Read Full Story