విద్య

⚡జూలై 31 నాటికి సిబిఎస్‌ఇ 12వ తరగతి ఫలితాలు, బోర్డ్ ప్రతిపాదించిన ఫార్ములాకు సుప్రీం ఆమోదం

By Team Latestly

10వ తరగతి ఫైనల్ ఫలితాల ఆధారంగా 11వ తరగతి, అలాగే 11వ తరగతి ఫైనల్ ఫలితాల ఆధారంగా 12వ తరగతి ఫలితాలను నిర్ణయించనున్నట్లు బోర్డు తెలిపింది. ప్రీ-బోర్డ్ పరీక్షల్లో 10వ తరగతికి మార్కులకు 30 శాతం వెయిటేజీ, 11వ తరగతి ఫలితాలకు 30 శాతం వెయిటేజీ మరియు 12వ తరగతికి 40 శాతం వెయిటేజీ...

...

Read Full Story