విద్య

⚡తెలంగాణ పదో‌ త‌ర‌గతి ఫలి‌తాలు విడుదల

By Hazarath Reddy

పదో తర‌గతి వార్షిక పరీ‌క్షల ఫలి‌తాలు నేడు విడు‌దల కాను‌న్నాయి. గురువారం ఉదయం 11.30 గంటలకు జూబ్లీ‌హి‌ల్స్‌‌లోని ఎంసీ‌ఆ‌ర్‌‌హె‌చ్చా‌ర్డీలో విద్యా‌శాఖ మంత్రి పీ సబి‌తా‌ఇం‌ద్రా‌రెడ్డి ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు.

...

Read Full Story