వార్తలు

⚡నాటువైద్యం చేయించుకుంటున్న ఎంఎస్ ధోనీ

By Naresh. VNS

ధోనీ గతకొంతకాలంగా మోకాళ్ల నొప్పులతో (Knee pains)బాధపడుతున్నాడట. నాటు వైద్యుడి గురించి అతడి దగ్గర చికిత్స తీసుకుంటున్నాడట. మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్న ధోనీ.. ఆయుర్వేద వైద్యుని దగ్గర చికిత్స తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

...

Read Full Story