వార్తలు

⚡గిరిజన మహిళకు ఘోర అవమానం

By Hazarath Reddy

ఓ గిరిజన మహిళకు ఘోర అవమానం జరిగింది. మద్యప్రదేశ్‌లోని ఒక గ్రామంలో 30 ఏండ్ల గిరిజన మహిళను దారుణంగా హింసించి (Tribal woman thrashed by villagers) బహిరంగంగా అవమానించారు.

...

Read Full Story