వార్తలు

⚡ప్రియురాలితో సెక్స్ ఎక్కువ సేపు చేయాలని వయాగ్రా వాడి..

By Hazarath Reddy

సెక్స్ లో ఎక్కువ సేపు ఉండాలని చాలామంది వయాగ్రా వాడుతుంటారు.అయితే అది కొన్ని సార్లు చాలా ప్రమాదకరం అవుతుంది. ఎక్కువ డోస్ తీసుకుంటే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఏర్పడవచ్చు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే నాగపూర్ లో చోటు చేసుకుంది

...

Read Full Story