వార్తలు

⚡పొలంలో పడుకుని ఉన్న వృద్ధుడి తలను పగులకొట్టిన దుండుగులు

By Hazarath Reddy

రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. రాత్రిపూట తన పొలంలో పడుకొని ఉన్నాడా 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు. అలాంటి సమయంలో అక్కడకు వచ్చిన కొందరు బండరాయితో అతని తల పగలగొట్టి చంపేశారు.

...

Read Full Story