ఈవెంట్స్

⚡ నేటి నుంచి ఆషాఢ మాసం ప్రారంభం, ఈ నెల అత్తవారింట్లో కొత్తకోడలు ఉంటే జరిగే అనర్థం

By Krishna

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఆషాడ మాసం పవిత్రమైనది కాదు. ఈ నెలలో శుభకార్యాలకు జరగవు. ఆషాడంలో ఎట్టిపరిస్థితుల్లో వివాహాలు జరిపించరు. ఆషాడ మాసంలో కొత్త కోడలు అత్తగారింట్లో ఉండకూడదు.

...

Read Full Story