ఆరోగ్యం

⚡బీరు తాగే ముందు ఆలోచించుకోండి

By Hazarath Reddy

ప్రస్తుతం ఎండలు ఎక్కువగా మండిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అందరూ బీర్లు తాగితే చల్లగా ఉంటుందని అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఇది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బీరులో ఆల్కహాల్ కూడా ఉంటుంది. 650 మి. లీ. లో 5-7.5 % వరకు బ్రాందీ విస్కీ కలవు.

...

Read Full Story