ఆరోగ్యం

⚡ఒకసారి వాడిన నూనె మళ్ళీ వాడితే చాలా డేంజర్

By Hazarath Reddy

ఇంట్లోను, హోటళ్లలోను ఒకసారి వినియోగించిన వంట నూనెను మళ్లీ మళ్లీ (Reused Cooking Oil) ఉపయోగిస్తుంటారు. అలా చేయడం ఆరోగ్యానికి హానికరం అన్న విషయం చాలామంమదికి తెలియదు. దీనిపై ఇప్పుడిప్పుడే అధికారులు అందిరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

...

Read Full Story