వైరల్

⚡పోలీస్ స్టేషన్లో రాజభోగం అనుభవిస్తున్న పిల్లి

By Hazarath Reddy

పోలీసులను చూస్తే నేరగాళ్లకు హడల్‌. కానీ ఎలుకలకు కాదు. అందుకే తోక జాడించుకుంటే పోలీస్ స్టేషన్ లో తెగ తిరిగేస్తున్నాయి. దీంతో పోలీసులకు స్టేషన్ లో ఎలుకలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి.

...

Read Full Story