వైరల్

⚡మాతృ దినోత్సవం 2021, అమ్మ ప్రేమకు వందనాలు

By Hazarath Reddy

అమ్మ ప్రేమ గురించి చార్లి చాప్లిన్.. ప్రపంచంలోని దేశదేశాల్ని చుట్టి, లక్షలాది మందిని కలిసినా అమ్మ వంటి అపురూప వ్యక్తి ఎక్కడా తారసపడలేదు. నేను సంపాదించిందంతా ఆమె చరణాల వద్ద పోసినా ఇంకా బాకీ పడతాను" అంటాడు. నేడు మాతృ దినోత్సవం 2021 (Mother’s Day 2021)

...

Read Full Story