వైరల్

⚡లో దుస్తుల విషయంలోనూ డ్రెస్ కోడ్ పాటించాలన్న పాకిస్థాన్ ఎయిర్‌లైన్స్

By Jai K

లో దుస్తుల విషయంలోనూ డ్రెస్ కోడ్ పాటించాలన్న పాకిస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌లైన్స్.. సర్వత్ర విమర్శలు.. చివరికి క్షమాపణలు

Read Full Story