⚡జుట్టు పట్టుకొని పిడిగుద్దులతో తలపడిన టీచర్

By Rudra

ఓ పాఠశాల మహిళా ప్రిన్సిపాల్, టీచర్ తలపడ్డారు. ఇద్దరూ కలబడి కిందపడి కొట్టుకున్నారు. చెప్పులకు కూడా పనిచెప్పారు. టీచర్, ప్రిన్సిపాల్ తలపడుతుంటే విద్యార్థులందరూ చుట్టూ చేరి వినోదం చూశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ తిరుగుతోంది.

...

Read Full Story