రాష్ట్రీయం

⚡శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు 10 గేట్లు ఎత్తడంతో కృష్ణా నది పరవళ్లు; తిరుమల శ్రీవారి దర్శన టికెట్ల కోటా పెంపు

By Team Latestly

2007 తర్వాత శ్రీశైలం గేట్లు జూలైలో గేట్లు ఎత్తడం ఇదే మొదటిసారి. ఇక శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడంతో ఈ ఆహ్లదకర దృశ్యాన్ని సందర్శించేందుకు ప్రజలు భారీగా తరలివస్తున్నారు....

...

Read Full Story