తెలంగాణ

⚡భీమ్లా నాయక్ పాట పాడిన జానపద కళాకారుడు మొగిలయ్యకు పద్మశ్రీ

By Krishna

మొగిలయ్య సేవలను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనను పద్మశ్రీ అవార్డుతో సత్కరించింది. దర్శనం మొగిలయ్య అలియాస్ 12 మెట్ల కిన్నెర వాయిద్య కారుడిగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందారు.

...

Read Full Story