తెలంగాణ

⚡మహాలక్ష్మి, గృహలక్ష్మీ పథకాలకు నేడే శ్రీకారం

By Rudra

తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన ఆరు గ్యారెంటీల్లో భాగంగా మరో రెండింటిని అమలు చేసేందుకు రేవంత్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

Read Full Story