తెలంగాణ

⚡తెలంగాణలో కొత్తగా 609 కోవిడ్ కేసులు నమోదు; గాంధీలో నాన్-కోవిడ్ వైద్య సేవలు పున; ప్రారంభం

By Team Latestly

హైదరాబాద్ లోని గాంధీ ఆసుపత్రిలో నేటి నుంచి నాన్ కోవిడ్ వైద్య సేవలు తిరిగి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దాదాపు నాలుగు నెలల విరామం తరువాత నేటి ఔట్ పేషెంట్, ఇన్ పేషెంట్ మరియు అత్యవసర ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలకు సంబంధించి నాన్-కోవిడ్ సేవలను ప్రారంభించారు.....

...

Read Full Story