తెలంగాణ

⚡తెలంగాణలో నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు

By Hazarath Reddy

తెలంగాణలో నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు కురవనున్నాయి.ఈ సారి రాష్ట్రంలో భిన్నమైన వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఓవైపు ఎండలు పెరుగుతూ ఉండగా మరోవైపు వర్షాలు పడుతున్నాయి.

...

Read Full Story