టెక్నాలజీ

⚡ఈపీఎఫ్ క్లయిమ్ మూడు రోజుల్లో క్లియర్

By Vikas M

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (EPF) సభ్యుల జీవితాన్ని సులభతరం చేయడానికి, ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ మెడికల్ క్లెయిమ్‌లు , విద్య, వివాహం మరియు గృహాల కోసం ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ నిబంధనలను సడలించింది . రూల్ 68K కింద విద్య మరియు వివాహం కోసం మరియు రూల్ 68B కింద గృహనిర్మాణం కోసం ఆటో-సెటిల్‌మెంట్ సదుపాయం ఇటీవలే ప్రవేశపెట్టబడింది.

...

Read Full Story