సైన్స్

⚡చంద్రగ్రహణం, ఈ నియమాలు పాటిస్తే..

By Hazarath Reddy

నేడు యాధృచ్చికంగా ఒకేసారి చంద్రగ్రహణం, బుద్ధ పూర్ణిమ వచ్చాయి. ఈ ఏడాది తొలి చంద్ర గ్రహణం (Lunar Eclipse 2022) మే 16న ఏర్పడగా... అదే రోజు బుద్ధ పూర్ణిమ కూడా వచ్చింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రోజు ఉదయం 7.02గం. నుంచి మధ్యాహ్నం 12.20 గం. మధ్య చంద్రగ్రహణం (Lunar Eclipse) ఏర్పడింది. అయితే ఈ చంద్రగ్రహణం భారత్‌లో కనిపించలేదు.

...

Read Full Story