సైన్స్

⚡కోతుల నుంచి వచ్చిన మనిషికి తోక ఎందుకు లేదు

By Rudra

2.5 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం వరకూ కోతులకు ఉన్నట్టే మనుషులకు కూడా తోకలు ఉండేవట. అయితే, కాలక్రమేణా మనుషులు, గొరిల్లాలలో తోకలు క్రమంగా కనుమరుగైనట్టు చెప్తారు. దీనికి గల కారణాలను అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు తాజాగా వివరించారు.

...

Read Full Story