ప్రపంచం

⚡టర్కీలో 3 నెలల పాటు అత్యవసర పరిస్థితి

By Hazarath Reddy

టర్కీ, సిరియాలో సంభవించిన భారీ భూకంపం వల్ల దాదాపు 5000 మందికి పైగా మరణించారు. శతాబ్దపు అత్యంత బలమైన భూకంపాలలో ఒకటిగా భావిస్తున్న ఈ భూకంపం కారణంగా చుట్టుపక్కల భారీ ప్రకంపనలు (Earthquake in Turkey) సంభవించాయి.

...

Read Full Story