ప్రపంచం

⚡మనిషికి పంది గుండె, అద్భుతం చేసిన అమెరికా వైద్యులు

By Naresh. VNS

వైద్యశాస్త్రంలో అద్భుతాన్ని చేసి చూపించారు అమెరికా వైద్యులు. చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా పంది గుండెను మనిషికి అమర్చారు (Pig Heart Implant). అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ మేరీలాండ్‌ మెడికల్‌ సెంటర్‌( University of Maryland Medical School ) నిపుణులు ఈ ఘనత సాధించారు.

...

Read Full Story