భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలలో నేటి డీజిల్ ధరలు - 07th July 2022

భారదేశంలోని నగరాలలో నేటి డీజిల్ ధరలు

Today's Petrol Price in Indian Metro Cities
City
Diesel Price Today
Yesterday's Diesel Price
Nellore
98.90 (-0.61)
99.51
Guntur
100.04 (0.3)
99.74
Warangal
97.52 (0.17)
97.35
Trivandrum
96.26(0.03)
96.23
Patna
94.86(0.3)
94.56
Lucknow
89.63(-0.13)
89.76
Jaipur
93.72(0)
93.72
Hyderabad
97.82 (0)
97.82
Chandigarh
84.26(0)
84.26
Bhubaneswar
94.62(-0.14)
94.76
Bangalore
87.89(0)
87.89
Noida
90.08(0.26)
89.82
Gurgaon
89.72(-0.04)
89.76
Chennai
94.24(0)
94.24
Mumbai
97.28(0)
97.28
Kolkata
92.76(0)
92.76
New Delhi
89.62(0)
89.62
సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 100.04 100.04
Nellore 98.90 98.90
Hyderabad 97.82 97.82
Warangal 97.52 97.52
View all
Currency Price Change
USD 79.7375 -0.06
EUR 80.9575 -0.97