సైన్స్

categories : సైన్స్
Long March 5B Rocket: ప్రపంచానికి తప్పిన పెను ముప్పు, హిందూ మహా సముద్రంలో కూలిన చైనా రాకెట్, భూవాతావరణంలోకి రాగానే మండిపోయిన రాకెట్ శకలాలు
ప్రపంచం

Long March 5B Rocket: ప్రపంచానికి తప్పిన పెను ముప్పు, హిందూ మహా సముద్రంలో కూలిన చైనా రాకెట్, భూవాతావరణంలోకి రాగానే మండిపోయిన రాకెట్ శకలాలు

Quickly

సైన్స్ వార్తలు

సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 96.99 96.99
Nellore 97.17 97.17
Hyderabad 95.14 95.14
Warangal 94.70 94.70
View all
Currency Price Change