టెక్నాలజీ

categories : సైన్స్
WhatsApp Mute Video Feature: వాట్సాప్ నుంచి అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్, ఇకపై ఇతరులకు ఆడియో మ్యూట్ చేసి కేవలం వీడియో మాత్రమే పంపవచ్చు, ప్రాసెస్ ఎలాగో తెలుసుకోండి
టెక్నాలజీ

WhatsApp Mute Video Feature: వాట్సాప్ నుంచి అదిరిపోయే కొత్త ఫీచర్, ఇకపై ఇతరులకు ఆడియో మ్యూట్ చేసి కేవలం వీడియో మాత్రమే పంపవచ్చు, ప్రాసెస్ ఎలాగో తెలుసుకోండి

టెక్నాలజీ వార్తలు

సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 90.82 90.82
Nellore 91.02 91.02
Hyderabad 88.86 88.86
Warangal 88.45 88.45
View all
Currency Price Change
USD 74.0275 -0.14
GBP 102.2925 -0.71
EUR 88.5325 -0.35