భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు - 29th May 2022

భారదేశంలోని నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు

Today's Petrol Price in Indian Metro Cities
City
Petrol Price Today
Yesterday's Petrol Price
Nellore
99.86 (0.96)
98.90
Guntur
99.74 (0.09)
99.65
Warangal
97.52 (0.17)
97.35
Trivandrum
107.60(-0.11)
107.71
Patna
107.76(0.52)
107.24
Lucknow
96.43(-0.01)
96.44
Jaipur
108.48(-0.82)
109.30
Hyderabad
97.82 (0)
97.82
Chandigarh
96.20(0)
96.20
Bhubaneswar
103.18(-0.01)
103.19
Bangalore
101.94(0)
101.94
Noida
96.92(0.27)
96.65
Gurgaon
97.10(-0.08)
97.18
Chennai
102.63(-0.12)
102.75
Mumbai
111.35(0)
111.35
Kolkata
106.03(0)
106.03
New Delhi
96.72(0)
96.72
సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 99.74 99.74
Nellore 99.86 99.86
Hyderabad 97.82 97.82
Warangal 97.52 97.52
View all
Currency Price Change
USD 78.2800 0.06
JPY 61.1900 0.12
EUR 83.4725 0.01