భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు - 19th November 2019

భారదేశంలోని నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు

Today's Petrol Price in Indian Metro Cities
City
Petrol Price Today
Yesterday's Petrol Price
Nellore
72.11(0.71)
71.40
Vishakhapatnam
70.28(-0.35)
70.63
Guntur
71.19(0.08)
71.11
Warangal
71.57(-0.06)
71.63
Trivandrum
77.28(0.3)
76.98
Patna
80.08(0.28)
79.80
Lucknow
75.40(0.03)
75.37
Jaipur
78.27(0.2)
78.07
Hyderabad
71.80(0)
71.80
Chandigarh
70.02(0.15)
69.87
Bhubaneswar
72.96(-0.02)
72.98
Bangalore
76.58(0.16)
76.42
Noida
75.50(0.24)
75.26
Gurgaon
73.59(-0.03)
73.62
Chennai
76.97(0.16)
76.81
Mumbai
79.71(0.16)
79.55
Kolkata
76.74(0.16)
76.58
New Delhi
74.05(0.16)
73.89
ప్రకటనలు
సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 71.19 71.19
Nellore 72.11 72.11
Vishakhapatnam 70.28 70.28
Hyderabad 71.80 71.80
Warangal 71.57 71.57
View all
Currency Price Change
USD 71.8900 0.03
GBP 93.1750 0.66
EUR 79.5875 0.27
JPY 65.9650 -0.19
ప్రకటనలు
ప్రకటనలు
ప్రకటనలు