భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు - 21st September 2020

భారదేశంలోని నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు

Today's Petrol Price in Indian Metro Cities
City
Petrol Price Today
Yesterday's Petrol Price
Nellore
80.36 (0.33)
80.03
Guntur
80.20 (-0.44)
80.64
Warangal
77.62 (-0.61)
78.23
Trivandrum
82.62(-0.35)
82.97
Patna
83.92(-0.02)
83.94
Lucknow
81.41(-0.13)
81.54
Jaipur
88.25(0.1)
88.15
Hyderabad
77.88 (-0.15)
78.03
Chandigarh
78.06(0)
78.06
Bhubaneswar
81.57(0)
81.57
Bangalore
83.78(0)
83.78
Noida
81.62(-0.13)
81.75
Gurgaon
79.32(0)
79.32
Chennai
84.21(0)
84.21
Mumbai
87.82(0)
87.82
Kolkata
82.67(0)
82.67
New Delhi
81.14(0)
81.14
ప్రకటనలు
సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 80.20 80.20
Nellore 80.36 80.36
Hyderabad 77.88 77.88
Warangal 77.62 77.62
View all
Currency Price Change
USD 73.7000 -0.23
GBP 95.4350 0.12
EUR 87.1200 0.12
ప్రకటనలు
ప్రకటనలు
ప్రకటనలు