భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు - 05th March 2021

భారదేశంలోని నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు

Today's Petrol Price in Indian Metro Cities
City
Petrol Price Today
Yesterday's Petrol Price
Nellore
91.10 (0.4)
90.70
Guntur
90.91 (0.12)
90.79
Warangal
88.45 (0)
88.45
Trivandrum
92.80(0)
92.80
Patna
93.48(0)
93.48
Lucknow
89.31(0)
89.31
Jaipur
97.84(0)
97.84
Hyderabad
88.86 (0)
88.86
Chandigarh
87.73(0)
87.73
Bhubaneswar
91.86(0)
91.86
Bangalore
94.22(0)
94.22
Noida
89.25(0)
89.25
Gurgaon
88.75(0)
88.75
Chennai
93.11(0)
93.11
Mumbai
97.57(0)
97.57
Kolkata
91.35(0)
91.35
New Delhi
91.17(0)
91.17
సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 90.91 90.91
Nellore 91.10 91.10
Hyderabad 88.86 88.86
Warangal 88.45 88.45
View all
Currency Price Change
USD 74.0500 -0.16
GBP 101.6525 -0.53