భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు - 15th June 2021

భారదేశంలోని నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు

Today's Petrol Price in Indian Metro Cities
City
Petrol Price Today
Yesterday's Petrol Price
Nellore
97.17 (-0.05)
97.22
Guntur
96.99 (-0.06)
97.05
Warangal
94.70 (0.16)
94.54
Trivandrum
98.39(0.39)
98.00
Patna
98.49(0.28)
98.21
Lucknow
93.40(0)
93.40
Jaipur
102.99(0.55)
102.44
Hyderabad
95.14 (0.32)
94.82
Chandigarh
92.73(0.28)
92.45
Bhubaneswar
97.11(0.25)
96.86
Bangalore
99.63(0.3)
99.33
Noida
93.71(0.13)
93.58
Gurgaon
94.14(0.4)
93.74
Chennai
97.69(0.26)
97.43
Mumbai
102.58(0.28)
102.30
Kolkata
96.34(0.28)
96.06
New Delhi
96.41(0.29)
96.12
సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 96.99 96.99
Nellore 97.17 97.17
Hyderabad 95.14 95.14
Warangal 94.70 94.70
View all
Currency Price Change