జ్యేష్ఠ మాసంలోని శుక్ల పక్షంలోని ఏకాదశి తిథి అయిన మంగళవారం నిర్జల ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఈ ఏడాది ఏకాదశి తిథి సోమ, మంగళవారాలు కావడంతో ప్రజలు అయోమయంలో పడ్డారు. శాస్త్రాల ప్రకారం, నిర్జల ఏకాదశి ఉపవాసం ఉదయ తిథి నాడు అంటే మంగళవారం మాత్రమే ఆచరిస్తారు.  నిర్జల ఏకాదశి వ్రతం మొత్తం 24 ఏకాదశులలో ఉత్తమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఉపవాసం అన్ని ఏకాదశిలలో అత్యంత కఠినమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ఉపవాసం సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఆహారం,  నీరు లేకుండా ఆచరిస్తారు. నిర్జల ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం,  పారణాన్ని ఆచరించడం ద్వారా శాశ్వత ఫలితాలు పొందుతారు. జ్యేష్ఠ మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి తిథి జూన్ 17న ఉదయం 4:44 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఏకాదశి తిథి జూన్ 18 ఉదయం 6:25 వరకు ఉంటుంది. ద్వాదశి తిథి జూన్ 19 వరకు ఉంటుంది, అందుకే ఉపవాసం జూన్ 19న అంటే బుధవారం నాడు విరమించబడుతుంది. బుధవారం ఉదయం 5:24 నుండి 7:29 వరకు ఏకాదశి వ్రతం విరమించబడుతుంది. ఏకాదశి తిథి మహావిష్ణువుకు చాలా ప్రీతికరమైనది. ఈ వ్రతం జ్యేష్ఠ మాసంలో వస్తుంది కాబట్టి, వేడి నుండి ఉపశమనం కలిగించే చల్లని వస్తువులను ఈ రోజున దానం చేయాలి. ఈ రోజున వస్త్రాలు, గొడుగులు, పాదరక్షలు మరియు పండ్లను దానం చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024

నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024

నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024

నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024

నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు నిర్జల ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు 2024