జనవరి 26, 2024న జరగబోయే గణతంత్ర దినోత్సవానికి ముందు, హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు (UTలు) 'ఫ్లాగ్ కోడ్'ని జారీ చేసింది. "ముఖ్యమైన జాతీయ, సాంస్కృతిక, క్రీడా కార్యక్రమాల సందర్భాలలో, కాగితంతో తయారు చేయబడిన, ప్రజలు ఉపయోగించే జెండాలను విస్మరించకుండా లేదా ఈవెంట్ తర్వాత నేలపై విసిరివేయకుండా చూసుకోండని MHA జారీ చేసిన సర్క్యులర్‌లో చదవబడింది. "ఇటువంటి జెండాలు వ్యక్తిగతంగా, జెండా యొక్క గౌరవానికి అనుగుణంగా పారవేయబడాలని జోడించబడింది.

 Here's ANI News

(SocialLY brings you all the latest breaking news, viral trends and information from social media world, including Twitter, Instagram and Youtube. The above post is embeded directly from the user's social media account and LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)