అక్టోబర్ 26న జరిగిన ఆసియా పారా గేమ్స్ 2023లో మహిళల షాట్‌పుట్ F34 ఈవెంట్‌లో భాగ్యశ్రీ జాదవ్ రజత పతకాన్ని గెలుచుకుంది. పారా అథ్లెట్ 7.54 మీటర్ల బెస్ట్-త్రో నమోదు చేసి రజత పతకాన్ని గెలుచుకుంది.

Bhagyashri Jadhav Bags Silver Medal in Women’s Shot Put F34 Event at Asian Para Games 2023

Here's News

(SocialLY brings you all the latest breaking news, viral trends and information from social media world, including Twitter, Instagram and Youtube. The above post is embeded directly from the user's social media account and LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)