2023 ఆసియా పారా గేమ్స్‌లో పురుషుల పారా కానో VL2 ఈవెంట్‌లో గజేంద్ర సింగ్ 1:01.084 టైమింగ్‌తో భారతదేశానికి కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు. ఈ విజయంతో గజేంద్ర భారతదేశ పతకాల పట్టికలో ఏడవ కాంస్య పతకాన్ని,మొత్తం మీద 22వ పతకాన్ని జోడించాడు.

Gajendra Singh Wins Bronze Medal in Men's Para Canoe VL2 Event

Heres' News

(SocialLY brings you all the latest breaking news, viral trends and information from social media world, including Twitter, Instagram and Youtube. The above post is embeded directly from the user's social media account and LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)