ఎలోన్ మాస్క్ గ్రహాంతరవాసుల వాసులపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఫెర్మీ పారడాక్స్ అంటే ఏమిటి అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. ఫెర్మీ పారడాక్స్‌కు భయంకరమైన సమాధానం ఏమిటంటే, గ్రహాంతరవాసులు ఎవరూ లేరు. ఫెర్మీ పారడాక్స్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎన్రికో ఫెర్మీ ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం. అక్కడ గ్రహాంతరవాసులు ఉన్నట్లయితే, బహుశా వారి గురించి మనం ఈపాటికి తెలుసుకోవాలి. మన సౌర వ్యవస్థ కేవలం 4.5 బిలియన్ సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నందున అవి ఇప్పటికే మనకు సమర్పించబడి ఉండాలి. గెలాక్సీలోని కొన్ని భాగాలతో ఇది చిన్నది. ఇది 13.8 బిలియన్ సంవత్సరాల పురాతనమైనదని అతను లెక్కించాడు. వారు మేము చీకటి అగాధం లో స్పృహ యొక్క చిన్న కొవ్వొత్తి మాత్రమేనని తెలిపాడు.

Elon Musk And Aliens

Here's Tweet

(SocialLY brings you all the latest breaking news, viral trends and information from social media world, including Twitter, Instagram and Youtube. The above post is embeded directly from the user's social media account and LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)