Hindu Mythology: భూలోకం పైన ఉన్న ఏడు లోకాలు, భూమి కింద ఉన్న ఏడు లోకాలు ఇవిగో, మొత్తం 14 లోకాలలో ఉండేదెవరో తెలుసుకుందామా..
Planet (Photo-Pixabay)

14 Mysterious Lokas of Hindu Mythology Explained: ఇతిహాస, పురాణాలను అనుసరించి, బ్రహ్మదేవుని సృష్టిలో చతుర్ధశ(14) భువనాలు లేక లోకాలు కలవు. మనం ఉన్న భూలోకానికి పైన భువర్లోకం, సువర్లోకం, మహర్లోకం, జనోలోకం, తపోలోకం, సత్యలోకాలు, భూలోకంతో చేర్చి సప్త(7) లోకాలు కలవు.

అలాగే భూలోకానికి కింద అతలలోకం, వితలలోకం, సుతలలోకం, రసాతలలోకం, తలాతలలోకం, మహాతలలోకం, పాతాళాలని సప్త(7) అధోలోకాలు కలవు. భూలోకవాసులైన మానవులను తప్పించి ఇతర లోకాలలో ఉన్నవారు అధిక పుణ్యాత్ములు, అచ్చటనున్న జీవుల శరీరాలు అతిసూక్ష్మములైనవి. భూలోకం దక్షిణ దిగ్భాగంలో మృత్యు (యమ) లోకం, ప్రేతలోకం, నరకలోకం, పిత్రులోకాలనే 4 భాగాలు కలవు.

భూమి విశ్వానికి కేంద్రం. పురాణాలు మరియు శాస్త్రాలలో ఏడవ సంఖ్యకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఏడు సంవత్సరాలు, ఏడు రోజులు, ఏడు నెలలు, ఏడు రంగులు, ఏడు సముద్రాలు, ఏడు ఋషులు, ఏడు మాతృకలు, ఏడు ఏడు పువ్వులు, ఏడు ఏడు కొండలు, ఏడు కుండలవాడలు, ఏడు జన్మలు, ఏడు మల్లెలు మరియు ఏడు యువరాణులు గొప్ప సంఖ్య. పృథు మహారాజు ఈ భూమిని ఏడు భాగాలుగా విభజించాడు.

వేల ఏళ్ల క్రితమే హిందూమతం పుట్టింది, సనాతన హిందూమతం మూలాల గురించి తెలుసుకోండి

వేదాలు, పురాణాలలో భూమి క్రింద 7 లోకాలు ఉన్నాయని వివరించబడింది. ఈ లోకాల పేర్లు కూడా భిన్నమైనవి. అవి ఆతల, వితల, పాతాళ, సుతల, తలతల, రసాతల, మహాతల. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరున్నారో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవచ్చు. భూమి క్రింద 7 లోకాలు అలాగే భూమిపై ఏడు లోకాల గురించి ఓ సారి తెలుసుకుందాం.

భూమి క్రింద ఉన్న 7 లోకాలు ఇవే

ఆతల లోకం: భూలోకానికి కింద ఉండేది అతల లోకం. ఇందులో అసురులు నివసిస్తుంటారు. వీరు సూక్ష్మ శరీరులు. భౌతిక సుఖలాలసులు కావున అధిక మద సంపన్నులు.96 రకాల మాయలను సృష్టించే మాయ కుమారుడు బాలుడు ఈ అటలా లోకంలో ఉంటాడు. శివుని స్వరూపమైన హాటకేశ్వరుడు కూడా ఈ లోకంలోనే ఉంటాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ప్రపంచంలో వాస్తవికత యొక్క నిజం చేతన అవగాహన క్రింద పాతిపెట్టబడింది.

వితల లోక (అతలలోకం కింద): ఇక్కడ పార్వతీ-పరమేశ్వరుల వీర్యం ‘ఆఢకం‘ అనే నది సువర్ణ జల ప్రవాహాంతో నిండి ఉండును. అనేక భౌతిక సుఖాలతో పాటు ఈ నదీ ప్రవాహంతో స్వర్ణాభరణాలు చేసుకొని ధరించెదరు. వారు నిమ్న ప్రపంచంలో అజ్ఞాన స్థితిలో నివసిస్తున్నారు. వారు సాధారణంగా విజయవంతమైన వ్యక్తులు, కానీ అది ఉనికిలో ఉందని వారు విశ్వసించని మేరకు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు రోగనిరోధక శక్తిని అనుభవిస్తారు. ఇక్కడి ప్రజలకు తప్పులు సరైనవని తెలుసు.

సుతల లోకం (వితల లోకం కింద): సప్త చిరంజీవులలో ఒకడైన మహాపురుషుడు బలి చక్రవర్తి ఇక్కడే ఉన్నాడు. అయన సర్వదా విష్ణుధ్యాన పరాయణుడై, శ్రీమహావిష్ణువు ద్వారపాలకుడై కాపలాకాస్తున్నాడు. ధర్మాత్ముడైన రాక్షస రాజు బలి సుతల లోకంలో ఉంటాడు. మహావిష్ణువు బలి రాజును ఈ లోకానికి పంపాడని చెబుతారు. ప్రతి సంవత్సరం ఓనం పండుగ సందర్భంగా బాలి రాజు భూలోకానికి వస్తాడు. ఈ ప్రపంచంలో, ప్రజలు తమ తప్పుల నుండి సరైన పాఠం నేర్చుకుంటారు. అలా విష్ణువు అనుగ్రహంతో బలి ఈ లోకాన్ని పొందాడు. దేవతలను ఇబ్బంది పెట్టే రాక్షసులు కూడా ఈ లోకంలో ఉంటారు.

తలాతల లోకం(సుతల లోకం కింద): ఈ లోకంలో పరమేశ్వరునితో సంహరించబడిన దానవేంద్రులయిన త్రిపురాసురులు, దానవ శిల్పి అయిన మయుడు, మాయావిద్యలో నేర్పరులైన అసురులు, రాక్షసులు నివసిస్తారు. మాయ అనే రాక్షసుడు తలతల లోకంలో ఉంటాడు. అతను రాక్షసుల వాస్తుశిల్పిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. ఈ ప్రపంచ నివాసులు వాస్తవిక సత్యాన్ని దాచిపెట్టిన స్పృహలో జీవిస్తారు. ఎందుకంటే అది వారి అవగాహన పరిధికి మించినది. తమకు కలిగే ప్రతి అనుభవం అందరికీ ఒకేలా ఉంటుందని వారు నమ్ముతారు. ఫలితంగా, వారు అభిప్రాయాలు, వాదనలు మొండిగా మారతారు.

మహాతల లోకం (తలాతలలోకము కింద): ఇక్కడ కద్రుపుత్రులైన కాద్రవేయులు(సర్పాలు), సహస్రాది శిరస్సులతో కూడినవారై మహా బలవంతులై కామరూపధారులై తమ పత్నులతో కూడి ఉన్నారు. మహాతల లోకంలో కశ్యప ఋషి భార్య అయిన కద్రునికి పుట్టిన తక్షక, ఖుక, కాలియ వంటి అనేక తలల పెద్ద పాములు నివసిస్తాయి. ఇక్కడ సింబాలిక్ అర్థం ఏమిటంటే, మీరు మీ కోరికలను నియంత్రించలేనప్పుడు, మీ తలలోని కోరికలను తీసివేయమని చెబుతుంది. అందుకే హిందూ ఐకానోగ్రఫీలో నాగదేవత  నిలువెత్తుగా చూస్తాం. వాన నుండి పాపను రక్షించే సర్పంతో కృష్ణుడి జన్మ కథ మనకు దీని గురించి అంతర్దృష్టిని ఇస్తుంది.

రసతల లోకం (మహాతలం కింద): ఇక్కడ అసుర రాక్షస శ్రేష్ఠులు, నివాత కావచులు, కాలకేయాదులు, సురారులైన అనేక రాక్షసులు కలరు.క్రూరమైన రాక్షసులు పాతాళాన్ని పరిపాలిస్తారు. దేవతలతో ప్రత్యక్ష సంఘర్షణలో ఉన్నారు. వ్యక్తులకు వారి చర్యలపై నియంత్రణ ఉండదు. మంచి, తప్పుల మధ్య తేడా తెలియకుండా విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తించే స్పృహ స్థితి ఇది. నిరంతరం తప్పుగా ప్రవర్తించే పిల్లలు మరియు పెద్దలలో మీరు ఈ ప్రపంచంలోని నాణ్యతను చూడవచ్చు.

పాతాళ లోకం (రసాతలం కింద): ఇక్కడ నాగలోకాధిపతియైన వాసుకి మొదలు సర్ప సమూహములన్ని కామరూపధారులై సుఖసంతోషాలతో ఉన్నారు. మహా ప్రళయ కాలంలో ఈ చతుర్ధశ భువనాలు పరబ్రహ్మంలో లీనమగును. ఇక్కడ మనం ఒక వ్యక్తి నరకానికి వెళ్ళే ముందు స్పృహ యొక్క అత్యల్ప రంగాన్ని కనుగొంటాము. నివాసులు ద్వేషం, క్రూరత్వం, కోపంతో నిండి ఉన్నారు. ఇంకా ఈ సమయంలో మనం తప్పులు, బాధల నుండి నేర్చుకోవచ్చు.

భూలోకానికి పైన ఉన్న ఏడు లోకాలు ఇవే..

భూలోకం: ఇచ్చట స్వేదం(చెమట నుండి ఉద్భవించు పేళ్ళు (పేనులు), నల్లులు మొ॥), ఉద్భిజాలు (గ్రుడ్డు నుండి ఉద్భవించు పక్షులు), జరాయుజాలు (స్త్రీ, పశువుల గర్భం నుండి ఉద్భవించు మానవులు పశువులు) అని నాలుగు విధాలైన జీవరాసులు.

భువర్లోకము (భూలోకము పైన): ఇచ్చట సూర్య, చంద్ర, గ్రహ, నక్షత్రాదులు, అశ్విన్యాది నక్షత్ర సద్రుప్యాలైన గ్రహరాసులు, సూక్ష్మ శరీరులైన కిన్నెర, కింపురుష, విద్యాధరులు కలరు.

సువఃలోకము లేక సువర్లోకము లేక స్వర్గలోకము (భువర్లోకము పైన): ఇక్కడ అధిష్ఠాన దేవతలు అగు ఇంద్రాదులు, దిక్పాలకులు, వర్ష-వాయువులు, ఐశ్వర్యాదులు కలరు. వీరితోపాటు సాధ్యులు, మహర్షులు, గంధర్వులు, అప్సరసలు కలరు. వీరు కామరూపులై భోగాలను అనుభవింతురు. వీరికి వ్రుద్ధ్యాం, శరీర దుర్గందాధులుండవు. వీరిని క్షుత్పిసలు బాధింపవు. వీరు అయోనిజులు కావున, మాత్రు-గర్భ వాసం లేదు.

మహర్లోకము (సువర్లోకము పైన): ఇక్కడ దేవతలు తపస్సు చేస్తుంటారు. ఎలా స్వర్గలోకంలోని దేవతలు దివ్య సుఖాలను అనుభవిస్తున్నారో, అవిన్నీ ఇక్కడ తపస్సు ద్వారా పరిపూర్ణంగా అనుభవిస్తుంటారు.

జనోలోకము (మహర్లోకము పైన): దీనిని కొందరు సత్యలోకం అని కూడా అంటారు. ఏ స్త్రీ భర్త మరణానంతరం సహగమనం చేస్తారో, ఆమె పవిత్ర శీలప్రభావంతో ఆమె పతికి అన్య జన్మ ఉన్నప్పిటికినీ, జన్మరాహిత్యం కలిగి, సతిపతులిరువు ఈ జనలోకంలో సుఖసాంతులతో వర్ధిల్లుదురు. ఇక్కడ అయోనిజ దేవతలు కూడా తపమాచరిస్తుంటారు.

తపోలోకము (జనోలోకము పైన): ఇక్కడ అయోనిజ దేవతలు నివసిస్తారు. పంచభూతాలు, పంచేంద్రియాలు వీరి ఆధీనంలో ఉంటాయి. కైలాసం, వైకుంఠం, మణిద్వీపం, స్కంధలోకం ఇచ్చటనే కలవు. ఈ లోకం సర్వదా సుగంధ ద్రవ్యాల సువాసనలతో, శాంతియుతంగా, సాంద్రానందంతో కూడి ఉంటుంది. భూలోకంలో ఎవరెవరు, ఏయే దేవతాముర్తులను ఉపాసిస్తారో ఆయా మూర్తుల రూపాలతో ఇక్కడ తపం ఆచరిస్తున్నారు. ఈ రీతిగా వారు కల్పాంత-కాలం అక్కడనే ఉండి కర్మానుసారం భూలోకంలో తిరిగి జన్మించి, మరల పవిత్ర తపాలు ఆచరించి, ఎప్పుడు మహాప్రళయంలో సర్వం లయమగునో అప్పుడు వీరు కూడ జన్మరాహిత్యం పొందుదురు.

సత్యలోకం(తపోలోకము పైన): ఇక్కడ సృష్టికర్త అయిన హిరణ్యగర్భుడు, బ్రహ్మ అను ఒక అధికారిక పురుషుడు ఆ పదవిని అనేకానేక కల్పానంతరం ఒక్కక్కరు పొంది తమ ఆయువు తీరినంతనే బ్రహ్మంలో లయమవుతారు. ప్రస్తుత బ్రహ్మకు మొదటి అర్థభాగం తీరినది. భావిబ్రహ్మ శ్రీ ఆంజనేయస్వామి. ఈ లోకంలో కూడ అనేక ఉపాసనలు చేసినవారు, వేదాంత విచారకులు, భూలోకంలో ఆత్మజ్ఞానం పొందినవారు, అసంఖ్యాకులగు మహర్షులు వేదాంతవిచారణలు గావిస్తుంటారు.

మహాప్రళయకాలంలో బ్రహ్మలోక పర్యంతంగా గల సప్తలోకాలు పరబ్రహ్మంలో లయమవుతారు. బ్రహ్మ తన ప్రతి రాత్రులందు ఒక్కొక్క ప్రళయం సంభవించి, భూలోకం, భువర్లోకం, సువ(స్వర్గ)ర్లోకాంలు లయం అవుతాయి. అతని పగటి కాలంలో పునః ఈ లోకాల సృష్టి జరుగుతుంది