Good-Friday

Good Friday 2024 - All about Good Friday: క్రైస్తవ సోదరులకు గుడ్ ఫ్రైడే పవిత్ర దినం. బైబిలు ప్రకారం గుడ్ ఫ్రైడ్ అంటే మానవాళి పాపాలకు జీసస్ శిలువపై ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిన రోజు అని అర్థం. అందుకే ఏసుక్రీస్తు జ్ఞాపకార్థం ఈ రోజును పవిత్ర శుక్రవారం, లేదా బ్లాక్ ఫ్రైడే అని కూడా పిలుస్తారు. శిలువ వేయబడిన మూడు రోజుల తరువాత యేసు పునరుత్థానాన్ని ఆదివారం రోజు ఈస్టర్ గా పాటిస్తారు.

గుడ్ ఫ్రైడే రోజున క్రైస్తవులు ఉపవాసం ఉండి దేవున్ని తలచుకుంటారు. జీసస్‌ ప్రార్థనలో గడుపుతారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రార్థనలు చేస్తూనే ఉంటారు. ప్రవచనాలు, ప్రార్థనలు, ధ్యానం వంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి. కొంతమంది నల్లటి వస్త్రాలు ధరించి తమ బాధను వ్యక్తపరుస్తారు.యేసు మరణానికి త్యాగానికి గుర్తుగా సంతాపాన్ని తెలియజేయడానికి దీన్ని నిర్వహించు కుంటారు. అందుకే గుడ్ ఫ్రైడే వస్తే మాత్రం ఏ ఒక్కరూ హ్యాపీ గుడ్ ఫ్రైడే అని ఒకర్ని ఒకరు విష్‌ చేసుకోరు. మిగిలిన వారు కూడా ఎవరూ అలాంటి మెసేజ్‌లు పంపుకోరు. చర్చిలలో ఆనందోత్సాహాల మధ్య ఈ వేడుకలు జరగవు. గుడ్ ఫ్రైడే రోజున ఒకరినొకరు ఎందుకు అభినందనలు చెప్పుకోరు, బ్లాక్ డే అని ఎందుకంటారు, గుడ్ ఫ్రైడే చరిత్ర మీకోసం

గుడ్ ఫ్రైడేను... హోలీ ఫ్రైడే, బ్లాక్ ఫ్రైడే, గ్రేట్ ఫ్రైడే అని కూడా పిలుచుకుంటారు. శిలువ వేయడం అనేది యేసు జీవితంలో చిట్టచివరి ఘట్టమనీ, క్రైస్తవ సోదరుల విశ్వాసం. అందుకే గుడ్ ఫ్రైడే రోజు ఎన్నో చర్చిలలో ఈ నాటికను ప్రదర్శిస్తారు. అలాగే గుడ్ ఫ్రైడేకి ముందు లెంట్ డేస్ మొదలవుతాయి. దాదాపు 46 రోజులు పాటు కొనసాగుతాయి. ఆ రోజుల్లో ఉపవాసాలను పాటిస్తారు.

గుడ్ ఫ్రైడే, యేసు క్రీస్తుకు సంబంధించిన అనేక ప్రత్యేక సమాచారం బైబిల్లో ఇవ్వబడింది. దీని ద్వారా చరిత్రను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. చరిత్ర ప్రకారం, ఏసుక్రీస్తు గుడ్ ఫ్రైడే రోజునే సిలువ వేయబడ్డాడు, అందుకే ఈ రోజును సంతాపంగా గుర్తు చేసుకుంటారు. ఈ రోజున, ఒకరినొకరు అభినందించుకోవడానికి బదులుగా, మేము మా సంతాపాన్ని తెలియజేస్తామని చెబుతారు. ఈ రోజున చర్చిలో గంట మోగించబడదు.కేవలం సంతాప సభ నిర్వహించబడుతుంది.సంప్రదాయ పరంగా ఈస్టర్ గంట మోగే వరకు గుడ్ ఫ్రైడే లేదా పవిత్ర శనివారం రోజులలో ఎలాంటి గంటలూ మొగించబడవు. గుడ్ ఫ్రైడే, మానవాళి పాపాలకు శిలువపై జీసస్ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిన రోజు, విషాదకర రోజును ఇలా జరుపుకోండి

యేసుప్రభువు ప్రజలకు ఐక్యత, అహింస, మానవత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అనే పాఠాన్ని బోధించారు. ఈ కారణంగా, అతను ప్రజలలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాడు. దీంతో మత పెద్దలు తమ ప్రజాదరణను కోల్పోతారని భయపడ్డారు. ఆ తర్వాత యేసును మానవాళికి శత్రువు అని పిలిచి రాజద్రోహ నేరం మోపబడి అరెస్టు చేశారు. ఏసుక్రీస్తును నాటి గవర్నర్ పిలాతు ఎదుట హాజరుపరిచారు.

పిలాతు యేసుక్రీస్తును ఇలా అడిగాడు, నువ్వు యూదుల రాజువా? దానికి యేసు మీరు చెప్పింది నిజమేనని జవాబిచ్చాడు. ప్రధాన యాజకులు, నాయకులు యేసును నిందిస్తూనే ఉన్నారు. అయితే జనం కదలకపోవడాన్ని పిలాతు చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. అతను నీరు అడిగాడు, ప్రజల ముందు చేతులు కడుక్కోమన్నాడు. దానికి ప్రజలు 'ఈ పుణ్యాత్ముడి రక్తానికి నేను దోషిని కాదు, దీని తరువాత, అతని రక్తం మనపై, మా పిల్లలపై పడుతుందని ప్రజలు సమాధానం ఇచ్చారు. దీనిపై పిలాతు బరబ్బాను దొంగను విడిపించి, యేసును సిలువ వేయడానికి సైనికులకు అప్పగించాడు.

గవర్నర్ సైనికులు యేసును భవనం లోపలికి తీసుకెళ్ళి, ప్లాటూన్ మొత్తాన్ని ఆయన దగ్గరికి చేర్చారు. అతను తన బట్టలు తీసివేసి, ఎర్రటి వస్త్రాన్ని ధరించాడు, సైనికులు ముళ్ళ కిరీటాన్ని అల్లారు. అతని తలపై ఉంచారు. అతని కుడి చేతిలో ఒక రెల్లు ఉంచాడు. అప్పుడు ఆయన ముందు మోకరిల్లిన సైనికులు ఓ యూదుల రాజా, నమస్కరించండి అని ఎగతాళి చేశారు. వాటిపై ఉమ్మి, రెల్లులు లాక్కొని తలపై కొట్టారు.

నగరాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు, వారు సిరేన్ నివాసి అయిన సైమన్‌ను కనుగొన్నారు. యేసు యొక్క సిలువను మోయమని బలవంతం చేశారు. వారు గొల్గోతా (కల్వరి) అనే ప్రదేశానికి అంటే పుర్రె ఉన్న ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ప్రజలు యేసుకు పిత్తము కలిపిన ద్రాక్షారసాన్ని త్రాగడానికి ఇచ్చారు. అతను దానిని రుచి చూశాడు, కానీ త్రాగడానికి నిరాకరించాడు. వారు యేసును సిలువ వేసి, చీటీలు వేసి ఆయన బట్టలు పంచిపెట్టారు.అక్కడ అతను మరొక ఇద్దరు నేరస్థులతో పాటుగా శిలువ వెయ్యబడ్డాడు.

క్రీస్తు ఆ శిలువ పై ఆరు గంటల పాటు విపరీతమైన బాధను అనుభవించాడు. శిలువ పై అతని యొక్క చివరి మూడు గంటలలో అనగా మధ్యాహ్నం 12 నుండి 3 వరకు ఆ ప్రాంతం మొత్తం చీకటి అయిపోయింది.ఒక పెద్ద ఆర్తనాదంతో క్రీస్తు తన శ్వాసను విడిచిపెట్టాడు. అప్పుడు భూకంపం సంభవించింది, గోపురాలు బ్రద్దలయ్యాయి, దేవాలయంలో ఉన్న తెరలు పై నుండి క్రింద వరకు చిరిగిపోయాయి. ఆ శిలువ వేసిన ప్రదేశంలో కాపలాగా ఉన్న సైన్యాధిపతి "ఇతను నిజంగానే దేవుని కుమారుడు!" అని ప్రకటించాడు

ఏసుక్రీస్తు శిలువ వేయబడిన జ్ఞాపకార్థం ప్రతి సంవత్సరం గుడ్ ఫ్రైడేను ఈ విధంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున ప్రజలు ఉపవాసం ఉండి చర్చిలో ప్రార్థనలో పాల్గొంటారు. ఈ రోజున చర్చిలో ఒక టేబుల్‌ని తీయడం జరిగింది. ఈస్టర్ ఆదివారం గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాత ఆదివారం జరుపుకుంటారు. యేసుక్రీస్తు మరణించిన మూడు రోజుల తర్వాత తిరిగి మళ్లీ వచ్చారని నమ్ముతారు.