సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 96.90 96.90
Nellore 95.84 95.84
Hyderabad 94.62 94.62
Warangal 94.34 94.34
View all
Currency Price Change
USD 75.0250 0.18
GBP 101.3075 -0.10