సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 96.68 96.68
Nellore 96.87 96.87
Hyderabad 94.62 94.62
Warangal 94.34 94.34
View all
Currency Price Change
USD 75.1875 0.37
EUR 84.2975 -0.20
GBP 100.9825 0.20
JPY 65.5450 0.00