సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 98.91 98.91
Nellore 99.27 99.27
Hyderabad 97.35 97.35
Warangal 96.73 96.73
View all
Currency Price Change
USD 73.9900 0.04
GBP 101.0025 0.07
JPY 66.6900 -0.35
EUR 86.5850 0.20